Cesta na popraviště-příběhy z českých zemí - Vladimír Šindelář

Tuhle knihu jsem ukořistila teprve včera a podařilo se mi jí s malýma přestávkama zhltnout na jeden zátah. O historii katovského řemesla v č...


Tuhle knihu jsem ukořistila teprve včera a podařilo se mi jí s malýma přestávkama zhltnout na jeden zátah. O historii katovského řemesla v českých zemích jsem se začala zajímat po přečtení výborného díla Paměti kata Mydláře od Josefa Svátka. Bohužel knih zabývajících se výhradně touto tématikou je poměrně málo, protože ani historické prameny nejsou zrovna bohaté na informace o praktikách mistrů popravčích. O to větší mám vždycky radost, když na takovou knihu narazím. 

Kniha Cesta na popraviště vám v několika kapitolách přiblíží funkci útrpného práva ve středověku a raném novověku. Dozvíte se, jak v minulých stoletích probíhalo vyšetřování a soudní jednání, co všechno se tehdy považovalo za hrdelní trestný čin nebo jakými způsoby se vykonávalo mučení a popravy odsouzenců. Středověk byl tvrdá a temná doba. Tomu odpovídá i nemalá drastičnost udělovaných trestů, jak se můžete sami přesvědčit z mnoha uvedených případů.


Za nejzajímavější část knihy bych označila kapitolu věnovanou přímo mistrům meče a poměrům jejich života na okraji společnosti, která je brala jako "osoby na cti snížené". Uvidíte krásnou ukázku lidského pokrytectví. Na kata se všeobecně pohlíželo s opovržením, ale na popravištích mnozí lidé ochotně čekali celou noc, aby si zajistili místo s nejlepším výhledem. Veřejné popravy byly totiž velkou událostí a nebylo nic divného, když se na ně ve větších městech přišlo podívat i několik tisíc lidí. Fungovaly tak zároveň i jako výstraha pro potencionální zločince. Kromě poprav a útrpného práva vykonával kat i mnohé další činnosti, o kterých se v knize dočtete. 

Za zmínku stojí i kapitola o velkých pražských exekucích, kde je perfektně popsaná poprava 27 českých pánů v roce 1621. Celkově se mi moc líbily autorovy popisy i z dalších historických období, jen jsem trochu postrádala dobu Karla IV, které se bohužel věnoval úplně minimálně. Kniha obsahuje i zajímavou obrazovou přílohu a seznam použité literatury, odkud můžete čerpat další knihy s danou tématikou. Jediné, co bych mohla knize Vladimíra Šindeláře vytknout, je občasné opakování údajů, ale to není nic zásadního. Rozhodně mě to neodradí od přečtení druhého dílu Cesty na popraviště, kde se autor věnuje středověkému a novověkému trestnímu právu v Evropě. 

Vydalo nakladatelství XYZ v roce 1997, moje vydání je dotisk z roku 2015, 333 stran. 

Další články

0 comments

Děkujeme za vaše komentáře, zpětné vazby si ceníme ♥